Wijkzorg Amsterdam > 6 dingen die je moet weten over Buurtteams Amsterdam

6 dingen die je moet weten over Buurtteams Amsterdam

De gemeente werkt aan een nieuwe zorgstructuur in Amsterdam. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken door Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Daar worden ze verder geholpen en ondersteund.  Zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Voordat Buurtteams Amsterdam van start kan, moet nog een flink aantal stappen worden gezet. De doorontwikkeling is in volle gang.

Hieronder zes dingen die je alvast moet weten over Buurtteams Amsterdam.

1 Wat zíjn die buurtteams?

Vanaf 2021 zijn Amsterdamse buurtteams de spil in de buurt waar zorg en ondersteuning samenkomt voor iedere Amsterdammer. Het is in de buurt en in samenhang georganiseerd; eenvoudig en herkenbaar voor zowel inwoners als professionals. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen en ondersteuning op het gebied zorg, inkomen, schulden en veiligheid. We zorgen ervoor dat routes naar ‘werk’ en sociale basisvoorzieningen in de wijk hier goed op aansluiten. Waardoor inwoners ervaren dat zorg en hulp dichtbij is en ze tijdig, passend bij hun situatie geholpen worden. Juist ook de Amsterdammers die te maken hebben met meerdere problemen op verschillende gebieden. Het gaat erom dat zij zelf verder kunnen en mee kunnen doen naar eigen vermogen. Kortom, we maken de beweging naar herkenbare en gebiedsgerichte buurtteams.

2 Waarom moeten er buurtteams komen?

Het sociaal domein is op dit moment zo georganiseerd dat de samenwerking niet optimaal is. De gemeente heeft in het verleden bepaalde keuzes gemaakt waardoor het onvoldoende lukt om in samenhang te werken en in samenhang aan te sturen. Bovendien is het  voor Amsterdammers niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag naartoe moeten. Er werken veel verschillende organisaties binnen een klein gebied. Organisaties zijn vaak opgedeeld per specialisme. Daardoor lukt het niet altijd om de behoefte van de Amsterdammer integraal te bekijken. Een professional heeft niet altijd de positie, de  kennis of  ervaring voor handen om een Amsterdammer alle benodigde zorg te verlenen.

3 Wat doen buurtteammedewerkers?

De  buurtteammedewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij een breed scala aan vragen. Zij werken nauw samen met de sociale basis, ofwel met de professionals van de welzijnspartijen én de vele vrijwilligers in de stad. Als de hulpvraag niet door het buurtteam kan worden opgepakt dan kunnen zij aanvullende zorg- en ondersteuning inschakelen. Zij werken nauw samen met huisartsen, wijkverpleging, zorgaanbieders en GGZ en pakken problemen rond schulden, inkomen, wonen en veiligheid gecombineerd aan. Door te werken op een kleiner schaalniveau kunnen de buurtteams goed inspelen op wat in de buurt nodig is: dichtbij, tijdig en passend in iedere individuele situatie. Buurtteammedewerkers leggen de focus op herstel, eigen regie en sociale verbinding. Ze sluiten zoveel mogelijk aan bij wat de sociale voorzieningen in de wijk bieden.

4 Wat verandert er nou precies?

 • Op 1 januari 2021 heeft elk gebied minstens één Dit aantal wordt daarna uitgebreid.
 • De structuur van de 22 Ouder- en Kindteams Amsterdam blijft in de huidige vorm bestaan. Elk gebied in Amsterdam heeft straks één Ouder- en Kindteam en meerdere buurtteams. Samen vormen ze de toegang naar sociale zorg en ondersteuning.
 • Door nauwe samenwerking tussen de sociale basis, buurtteams en aanvullende ondersteuning Wmo wordt zorg integraal en in samenhang aangeboden.
 • Buurtteams Amsterdam is de spil van de buurt. Medewerkers bieden deels zelf ondersteuning en begeleiding. Daarnaast hebben ze een coördinerende rol.
 • Het streven is minder specialistische zorg in te zetten.
 • De dienstverlening van Wijkzorgnetwerken en voorzieningen zoals maatschappelijk werk, ondersteuning bij aanpak van schulden en  (een groot deel van) ambulante ondersteuning , gaat op in Buurtteams Amsterdam. In 2021 zal een besluit worden genomen welk deel van de activeringstaken van WPI  zal landen in de nieuwe buurtteams.
 • De huidige organisatie van SamenDOEN houdt op te bestaan. Haar dienstverlening landt in deels in de Ouder- en Kindteams en Buurtteams Amsterdam .
 • Er zullen minder aanbieders per voorziening, aanvullende ondersteuning, zijn dan nu. Een overzichtelijk aantal aanbieders is noodzakelijk voor de samenwerking en sturing op kwaliteit.
 • Per stadsdeel komt er één organisatie die verantwoordelijk is voor alle (meerdere) buurtteams in het stadsdeel. Dit kan een bestaande organisatie zijn of een groep van aanbieders die gaat samenwerken. Of een nieuwe speler. Voorwaarde is dat zij geen aanvullende ondersteuning leveren.

5 Hoe wordt het hoe van Buurtteams uitgewerkt?

De komende maanden wordt het bestuurlijke besluit Buurtteams Amsterdam verder uitgewerkt in  nauwe samenwerking met cliënten en aanbieders. Dat gebeurt op verschillende manieren. Zo zijn er vier pilotteams (de verbondteams)  in  Noord, Zuidoost, Nieuw-West en Oost gestart. In deze pilots wordt de denkrichting voor Buurtteams Amsterdam verder uitgewerkt, getest en aangevuld.  Dit najaar vinden werksessies plaats waar elf betrokken stakeholdersgroepen  aan meedoen. Hieronder bevinden zich zorgaanbieders, cliënten en bewoners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. Elke partij levert tien afgevaardigden om met elkaar antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe zorgen we gezamenlijk dat de buurtteams optimaal aansluiten bij het leven van

6 Hoe verder?

Op 24 september wordt een besluit Buurtteams Amsterdam genomen op hoofdlijnen door het college van burgemeesters en wethouders. In het voorjaar van 2020 kunnen organisaties zich inschrijven voor de uitvoering van Buurtteams Amsterdam. Vervolgens wordt geselecteerd wie de buurteams en wie aanvullende ondersteuning Wmo gaat uitvoeren. Vanaf de zomer 2020 start de implementatie van Buurtteams Amsterdam. Op 1 januari 2021 zal er per gebied minstens 1 buurtteam per gebied operationeel zijn, wat langzaam verder wordt uitgebreid. De eerste nieuwe contracten aanvullende ondersteuning Wmo zullen per deze datum ingaan.

 

Wat verandert er in het sociaal domein?

 • Stevige sociale basis
 • Buurtteams Amsterdam en Ouder- en Kindteams vormen samen de toegang naar zorg en ondersteuning voor alle Amsterdammers
 • Nieuwe contracten met specialistische Jeugdzorg en aanvullende ondersteuning Wmo

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website en klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten