Wijkzorg Amsterdam > 10 dingen die je moet weten over Buurtteams Amsterdam

10 dingen die je moet weten over Buurtteams Amsterdam

De gemeente werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam. Daarin wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de basisvoorzieningen in de buurt en in de wijk en een andere organisatie van aanvullende Wmo-voorzieningen. Ook komen vanaf 1 januari 2021 op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Daar worden ze verder geholpen en ondersteund. Voordat Buurtteams Amsterdam van start kan, moet er nog een aantal stappen gezet worden. Dit artikel legt uit wat Buurtteams Amsterdam gaat betekenen voor Amsterdammers.

1 Wat is Buurtteams Amsterdam?

Vanaf 1 januari 2021 kan elke Amsterdammer voor allerlei ondersteuningsvragen terecht bij een buurtteam in de wijk. Buurtteams Amsterdam wordt de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt voor iedere Amsterdammer. Het is in de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig en herkenbaar voor zowel inwoners als professionals. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen en ondersteuning op het gebied van zorg, inkomen, schulden en veiligheid. We zorgen ervoor dat routes naar ‘werk’ en sociale basisvoorzieningen in de wijk, hier goed op aansluiten.

Zorg en ondersteuning is hierdoor dichtbij, tijdig en passend bij de persoonlijke situatie. Er is één contactpersoon die ondersteunt, juist ook bij de Amsterdammer die te maken heeft met meerdere problemen op verschillende gebieden zodat die niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het gaat erom dat zij zelf verder kunnen en mee kunnen doen naar eigen vermogen.

2 Dienstverlening van Buurtteams Amsterdam

Amsterdammers kunnen terecht bij het buurtteam voor:

 • informatie en advies.
 • ondersteuning bij het in kaart brengen van hun problemen en het maken van een plan om dit aan te pakken.
 • ondersteuning en activering op allerlei sociale levensdomeinen
 • doorverwijzing naar vormen van ondersteuning die het buurtteam zelf niet biedt.

Bestaande taken die opgaan in het buurtteam zijn:

 • maatschappelijk werk en maatschappelijke dienstverlening.
 • ondersteuning bij aanpak van schulden en sociaal raadsliedenwerk.
 • algemene cliëntondersteuning (een stedelijk aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning blijft gehandhaafd).

3 Aanvullende ondersteuning Wmo

De buurtteams krijgen een rol in de toeleiding naar – en toegang tot – (stedelijke) aanvullende en specialistische ondersteuning zoals ambulante ondersteuning, dagbesteding, hulp bij het huishouden, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en logeeropvang. Op deze manier wordt de gewenste beweging richting lichtere vormen van ondersteuning gestimuleerd: van specialistische ondersteuning naar basisondersteuning, van basisondersteuning naar gebruik van de sociale basis in de wijk.

Hoe wordt de toegang tot aanvullende en specialistische ondersteuning georganiseerd?

Buurtteams Amsterdam zorgt voor toegang tot:

 • aanvullende ambulante ondersteuning.
 • dagbesteding (arbeidsmatig, meedoen en meewerken).

Via twee sporen zorgen Buurteams Amsterdam én de aanbieders voor toegang tot:

 • logeeropvang
 • hulp bij het huishouden

Buurtteams Amsterdam zorgt voor toeleiding tot MO/BW. De centrale toegang blijft bestaan en dit geldt ook voor hulp en opvang na huiselijk geweld. Voor hulp en opvang na huiselijk geweld blijft ook de toegang via Veilig Thuis bestaan.

4 Wat is de aanleiding van Buurtteams Amsterdam?

Het sociaal domein is nu zo georganiseerd dat de samenwerking niet optimaal is. De gemeente heeft in het verleden bepaalde keuzes gemaakt waardoor het onvoldoende lukt om in samenhang te werken en in samenhang aan te sturen. Bovendien is het  voor Amsterdammers niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag naartoe moeten. Er werken veel verschillende organisaties binnen een klein gebied. Organisaties zijn vaak opgedeeld per specialisme. Daardoor lukt het niet altijd om de behoefte van de Amsterdammer integraal te bekijken. Een professional heeft niet altijd de positie, de  kennis of  ervaring voor handen om een Amsterdammer alle benodigde zorg te verlenen.

Door nauwe samenwerking tussen de sociale basis, Buurtteams Amsterdam, Ouder- en kindteams én aanvullende Wmo- voorzieningen kan zorg integraal en in samenhang worden aangeboden. De zorg is dus herkenbaarder en simpeler voor de Amsterdammer.

5 Hoe werkt de buurtteammedewerker?

De  buurtteammedewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij een breed scala aan vragen. Ze werken generalistisch maar brengen ieder hun eigen specialisme mee, de zogenaamde T-shaped professional. Zij werken nauw samen met de sociale basis, ofwel met de professionals van de welzijnspartijen én de vele vrijwilligers in de stad.

Als de hulpvraag niet door het buurtteam kan worden uitgevoerd dan kunnen zij aanvullende zorg- en ondersteuning inschakelen. Zij werken nauw samen met huisartsen, wijkverpleging, zorgaanbieders en GGZ en pakken problemen rond schulden, inkomen, wonen en veiligheid gecombineerd aan. Door te werken op een kleiner schaalniveau spelen de buurtteams goed in op wat in de buurt nodig is: dichtbij, tijdig en passend in iedere individuele situatie. Buurtteammedewerkers leggen de focus op herstel, eigen regie en sociale verbinding.

6 Gefaseerde invoering van Buurtteams Amsterdam

Omdat de invoering van de Buurtteams Amsterdam een grote verandering is voor Amsterdammers en professionals, zal de implementatie van Buurtteams Amsterdam vanaf 2021 gefaseerd van start gaan. Dit geldt voor de opbouw en uitbreiding van de buurtteams, het overdragen van cliënten en voor de dienstverlening die de buurtteams leveren. Zo zal in 2021 worden besloten welk deel van de activering door WPI definitief een plek krijgt in Buurteams Amsterdam.

7 De belangrijkste veranderingen op een rijtje

 • Op 1 januari 2021 heeft elk gebied minstens één buurtteam. Dit aantal wordt daarna gefaseerd uitgebreid.
 • De structuur van de 22 Ouder- en Kindteams Amsterdam blijft in de huidige vorm bestaan. Elk gebied in Amsterdam heeft straks één Ouder- en Kindteam en meerdere buurtteams. Samen vormen ze de toegang naar sociale zorg en ondersteuning.
 • Buurtteams Amsterdam is de spil van de buurt. Medewerkers bieden deels zelf ondersteuning en begeleiding en sluiten zoveel mogelijk aan op de sociale voorzieningen de wijk. Daarmee wordt de beweging naar lichtere vormen van ondersteuning gemaakt en hoeft er minder specialistische zorg te worden ingezet.
 • Er zullen minder aanbieders zijn per voorziening en aanvullende ondersteuning dan nu. Een overzichtelijk aantal aanbieders is noodzakelijk voor de samenwerking en sturing op kwaliteit.
 • De dienstverlening van Wijkzorgnetwerken en voorzieningen zoals maatschappelijk werk, ondersteuning bij aanpak van schulden en (een groot deel van) ambulante ondersteuning, gaat op in Buurtteams Amsterdam.
 • De huidige organisatie van SamenDOEN houdt op te bestaan. Haar dienstverlening gaat op in de Ouder- en Kindteams, Buurtteams Amsterdam en de aanvullende specialistische ondersteuningsstructuur. Deze structuur wordt de komende maanden uitgewerkt.

8 Uitwerking van Buurtteams Amsterdam

De komende maanden werken we het bestuurlijke besluit Buurtteams Amsterdam verder uit in nauwe samenwerking met cliënten en aanbieders. Dat gebeurt op verschillende manieren. Met als uitgangspunt: dat wat goed werkt, blijft behouden.

Het Verbond van 100 is dé plek in de stad waar al wordt geoefend met de structuur en werkwijze van de toekomstige buurtteams. Op vier plekken in Amsterdam – Noord, Zuidoost, Nieuw-West en Oost-  wordt de denkrichting Amsterdam voorgeleefd en verder uitgewerkt.

 • 21 partijen in de stad doen mee, ca. 70 professionals.
 • De ervaringen van het verbond krijgen een plek in de opdrachtverlening aan Buurtteams Amsterdam 2021.
 • Opbrengst uit het Verbond is een werkkader werkwijze Buurtteam Amsterdam, versie 1.0. Er volgen daarna meer versies. De Buurtteam-organisaties gaan allemaal volgens het werkkader werken, en ontwikkelen gezamenlijk de werkwijze samen door.

Dit najaar vinden meerdere werksessies plaats waar elf betrokken stakeholdergroepen aan meedoen. Hieronder bevinden zich zorgaanbieders, cliënten en bewoners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. Elke partij levert 10 afgevaardigden om met elkaar antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Hoe zorgen we gezamenlijk dat de buurtteams optimaal aansluiten bij het leven van de Amsterdammer?’

9 Uitvoering van de buurtteams

Per stadsdeel komt er één organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie van generalistische buurtteams op buurtniveau en het organiseren van het sociaal raadsliedenwerk en de (specialistische) schuldhulp. Dit kan een bestaande organisatie zijn of een groep van aanbieders die gaan samenwerken, of een nieuwe speler. Voorwaarde is dat zij geen aanvullende of specialistische ondersteuning leveren. De gemeente zet de opdracht uit voor zes jaar. In voorjaar van 2020 wordt de opdracht aanbesteedt.

10 Tijdlijn – tussen nu en 2021

Update april 2020 i.v.m. het coronavirus: uitstel inkooprondes. Lees hier verder.

 • 24 september 2019 – besluit op hoofdlijnen ‘Inrichting Buurtteams Amsterdam’ is door het college van B en W gegeven.
 • 6 november 2019 – voorgenomen besluit op hoofdlijnen ‘Inrichting Buurtteams Amsterdam’ door gemeenteraad.
 • Januari 2020 – besluit uitvoering Buurtteams Amsterdam door college B en W.
 • Maart 2020 – besluit uitvoering Buurtteams Amsterdam door gemeenteraad.
 • Juli i.p.v. april 2020 – publicatie uitvraag van dienstverlening Buurtteams Amsterdam. Organisaties kunnen zich inschrijven voor de uitvoering van Buurtteams Amsterdam.
 • Oktober i.p.v. Juli 2020 – keuze uitvoeringsorganisaties
 • November i.p.v. zomer 2020 – start implementatie buurtteams
 • 1 januari 2021 – start Buurtteams Amsterdam. Per gebied is minstens 1 buurtteam operationeel, wat langzaam verder wordt uitgebreid.
 • 1 januari 2021 – de eerste nieuwe contracten aanvullende ondersteuning Wmo gaan in.
 • In 2021 – besluit over welk deel van de activeringstaken van WPI landen in de nieuwe buurtteams.

Om u goed op de hoogte te houden over de ontwikkeling van Buurtteams Amsterdam, organiseert de gemeente Amsterdam verschillende bijeenkomsten en werksessies.

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website en klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten