Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West

Wijkzorg en het coronavirus
Alle wijktafels en andere netwerkbijeenkomsten zijn sinds 12 maart opgeschort tot nadere berichtgeving. We starten 14 april met onze eerste online wijktafel in Nieuw Sloten, Sloten en de Aker. Hou voor updates de agenda in de gaten.

Hulde en sterkte voor degenen die directe zorg of ondersteuning verlenen en ook mooi om te zien hoe de netwerken zich sterk maken. Een aantal voorbeelden zullen we hier de komende periode publiceren. Wij wensen iedereen sterkte en gezondheid. Klik hier voor handige tools en meer informatie over wijkzorg en het coronavirus.

Netwerkkaart Nieuw-West
Netwerksamenwerking tussen allerlei partijen en domeinen is essentieel gebleken voor bewoners en dat blijft zo. Vanaf 2021 worden Buurtteams nieuwe samenwerkingspartners die aansluiten bij bestaande -goed werkende- netwerken. Om een snelle aansluiting te bevorderen, verzamelt Wijkzorg informatie over de vele netwerken (keten, expertise, lokaal, etc) rondom zorg en welzijn van bewoners.
Door middel van een netwerkkaart willen we voor iedereen inzichtelijk maken welke netwerken en kennisdragers er zijn. Mag jouw samenwerkingsverband ook niet ontbreken? Via dit formulier maak je jouw netwerk(en) zichtbaar. NB. betreft dus geen aanbod vanuit een enkele partij.

Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West: Zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Daar staan wij voor!
Deze site is er voor iedereen die zorg en ondersteuning biedt in stadsdeel Nieuw-West. Om samen te werken, expertise te delen, elkaar te vinden en contacten te leggen. Maar ook voor actuele informatie en nieuws. Je vindt hier samenwerkingspartners en alle informatie die je nodig hebt om te verbinden met collega’s in de wijk.

Agenda

Bekijk agenda

Wijktafels

Vier wijktafels vormen samen het kloppend hart van wijkzorg Nieuw-West. Het zijn de ontmoetingsplekken voor iedereen, vrijwilligers en professionals, die bijdraagt aan zorg en welzijn in Nieuw-West. Aan de wijktafels wordt informatie gedeeld over wijkzorg en ontwikkelingen in jouw gebied.

Uitgelicht

Alle Thema's