De Baarsjes

Wijktafels De Baarsjes 2020

Alle wijktafels zijn in de Tagerijn (Balboastraat 18) op de 2e donderdag van de maand van 15.30 – 17.00 uur. Ongeveer 1 week voor de wijktafel kunt u de uitnodiging en materialen voor de wijktafel vinden via onderstaande link. Ongeveer 1 week na de wijktafel voegen wij de notulen, deelnemerslijst en eventueel andere relevante informatie toe.

Donderdag 9 januari – Thema: Mantelzorgondersteuning

Donderdag 13 februari – Thema: Samenwerking informeel en formeel (aansluitend netwerkborrel van 17.00 – 19.00 uur)

Donderdag 12 maart – Thema: Leven met dementie

Donderdag 9 april – Thema 1: Corona-crisis & Huiselijk geweld, Thema 2: Voortgang Buurtteams (ONLINE via Microsoft Teams)

Donderdag 14 mei – Thema: GGZ in de wijk (in tijden van Corona) (ONLINE via Zoom)

Donderdag 11 juni – Thema: Toeleiding naar betaald werk (e.g. beschut werk, loonwaarde, IPS) (ONLINE via Zoom)

Donderdag 9 juli – Thema: Taalonderwijs en digitalisering (ONLINE via Zoom)

Donderdag 13 augustus – Thema: Zorgmijders (e.g. angst voor zorg) (ONLINE via Zoom)

Donderdag 10 september – Thema: Betrekken persoonlijk netwerk bij ondersteuningsvraag (ONLINE via Zoom)

Donderdag 8 oktober – Thema: Eenzaamheid

Donderdag 12 november – Thema: Zorg en woonoverlast

Donderdag 10 december – Thema: Omgaan met onbegrepen gedrag (aansluitend netwerkborrel van 17.00 – 19.00 uur)

 

Wijktafels De Baarsjes 2019

Donderdag 10 januari – Thema: Benut sociaal netwerk in de buurt

Donderdag 14 februari – Thema: Huisvesting

Donderdag 14 maart – Thema: Emoties rondom scheiding

Donderdag 11 april – Thema: Analfabetisme

Donderdag 9 mei – Thema: Samenwerking informeel en formeel (aansluitend netwerkborrel van 17.00 – 19.00 uur)

Donderdag 13 juni – Thema: De professional in eigen kracht

Donderdag 11 juli – Thema: Curatele, bewindvoering en mentorschap

Donderdag 8 augustus – Thema: Impact van armoede en schulden

Donderdag 12 september – Thema: Samenwerking informeel en formeel (aansluitend netwerkborrel van 17.00 – 19.00 uur)

Donderdag 10 oktober – Thema: Sociale en emotionele eenzaamheid

Donderdag 14 november – Thema: Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven

Donderdag 12 december – Buurtteams 2021, evaluatie 2019 en selecteren thema’s 2020